| Poradenské služby pro patologické hráče a jejich blízké, CPPT o.p.s.

CPPT je obecně prospěšnou společností, která vznikla v roce 1997. Poskytuje služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti. CPPT tvoří několik středisek (Kontaktní centrum, Středisko primární prevence, Drogové poradenství ve věznici, Program následné péče).

Projekt Poradenské služby pro patologické hráče a jejich blízké vznikl, jako součást programu K - centrum v roce 2015. Nabízí poradenské služby osobám, které mají obtíže s hazardní hrou, ale zatím nevyhledali pobytovou léčbu závislosti nebo ji nedokončili. Poradenské služby mohou využít i osoby, které jsou zároveň i uživatelé návykových látek (alkohol, nelegální návykové látky).
Vzhledem k povaze problematiky jsou služby poskytované i rodinným příslušníkům a partnerům, kterých se obtíže člena rodiny v oblasti hazardní hry také dotýkají.

Klient může službu kontaktovat telefonicky, emailem nebo prostřednicím chatu.

Telefonní kontakt
PO - PÁ od 9:00 – 18:00
Tel: 724 384 461

 
Emailový kontakt
poradna@cppt.cz
Odpovědi do třech pracovních dní
 
Chat
PO od 10:00 -12:00
ÚT od 14:00 – 16:00
 
Adresa
Odloučené pracoviště K-centra, CPPT o.p.s
Plzenecká 13
326 00 Plzeň
 
Otevírací doba
PO- UT – služby poskytujeme po předchozím objednání.
 
Poradenské služby jsou poskytovány formou individuální konzultace nebo je možné, aby se úvodních konzultací účastnili i rodinní příslušníci. Těm je nabízena následně možnost individuální formy spolupráce.
Konzultace s klientem může být jednorázová, kdy klient získává základní představu o nabízené formě spolupráce nebo je domluven individuální plán, který je komplexnějším řešením jeho situace. Spolupráce většinou trvá od 3 měsíců do 12 měsíců. Klient dochází ve frekvenci 1krát týdně nebo 1krát za 14 dní dle potřeby. V případě krizových situací lze domluvit telefonickou podporu. Součástí spolupráce může být podpora v řešení dluhové a právní problematiky podle situace a potřeb klienta případně rodiny. V případě, že ambulantní forma péče selhává, je klientovi zprostředkována vhodná pobytová léčba závislosti.
Od října 2015 budou otevřeny pravidelné skupiny pro osoby ohrožené hazardní hrou. 
 
Principy služby
 
Anonymita a diskrétnost
Služba respektuje anonymitu klientů. Nevyžadujeme poskytnutí žádných osobních dat při vstupu do služby.
 
Dobrovolná účast klientů
Předpokládáme dobrovolnou účast na řešení vlastní situace. Nevnucujeme řešení, které klient odmítá nebo si ho ze svých osobních důvodů nepřeje.
 
Bezplatnost poskytovaných služeb 
Individuální přístup ke klientům – vždy respektujeme situaci klienta a společně s klientem hledáme nejvhodnější cestu jak jeho situaci řešit.
 
Motivace k samostatnosti a aktivnímu přístupu k životu.

nahoru  |  vytisknout