| Jak na dluhy

Velká část patologických hráčů považuje za svou hlavní potíž zadluženost a nouzi. Jejich největším problémem je ale patologické hráčství. I kdyby se jejich finanční starosti zázrakem vyřešily, a oni hráli dále, budou za chvíli tam, kde předtím. Naopak i člověk, který je silně zadlužen, bývá schopen dluhy postupně zaplatit, až přestane hrát. Problémy s penězi mají i svou kladnou stránku. Probouzejí hazardní hráče ze světa růžových fantazií, přimějí je hledat pomoc, učí je realizmu.
Nechci finanční problémy podceňovat. Pro člověka jinak bezúhonného je velmi těžké, pronásledují-li ho věřitelé, je-li vyšetřován nebo i souzen a nemá-li z čeho zaplatit nájem a elektřinu. Nabízím zcela konkrétní postup, jak se s finančními problémy vypořádat. Vychází ze zkušeností organizace Anonymních hráčů, jak je podrobněji popisuji v další části. Zde jen shrnuji hlavní body.

1. Přestaňte hrát. Jestliže to dokážete sám, tím lépe. Pokud to nedokážete, vyhledejte odbornou pomoc. Toto je nejdůležitější krok. Všechny další jsou snazší.

2. Pověřte spravováním svých financí a majetku někoho spolehlivého (například manželku). Jde o to, abyste neprohrál i to málo, co zbylo. Peníze a majetek jsou pro hráče nebezpečné, zároveň tím tedy snižujete riziko hry.

3. Chladnokrevně spočítejte své měsíční výdaje a přidejte k nim malou rezervu na nepředvídané platby. Tyto nutné výdaje odečtěte od měsíčního příjmu. Rozdíl, který získáte, je použitelný ke splácení dluhů.

4. Udělejte seznam všech věřitelů a věřitele seřaďte podle stupně naléhavosti. Na první místo se obvykle kladou věřitelé, kterým je třeba zaplatit, jinak hrozí soudní postih. Na konci seznamu budou ti, o nichž víte, že s vámi budou mít určitou trpělivost.

5. Na základě částky peněz, které budete mít měsíčně k dispozici na splácení dluhů, a podle seznamu věřitelů, spočítejte, za jak dlouho budete schopen tomu kterému věřiteli dluhy zaplatit. Zanechte snění a buďte realista. Opatřete si nebo si na to půjčte kalkulačku. Požádejte také o pomoc někoho zběhlého ve finančních otázkách, aby váš výpočet překontroloval.

6. Své výpočty za pomoci kalkulačky a kamaráda, nejlépe obojího, ještě jednou pečlivě zkontrolujte.

7. Informujte věřitele, že jste patologický hráč, ale že jste se rozhodl s hraním přestat a že se léčíte. Řekněte nebo napište jim také, kdy mohou očekávat splacení svého dluhu. Pro většinu věřitelů bude přijatelnější to, že své peníze dostanou někdy v budoucnu, než aby je nedostali vůbec. Proto dost možná upustí od žaloby u soudu. Jestliže ne, je třeba i to přijmout jako muž.

8. Někteří hráči si půjčují z velmi pochybných zdrojů a jejich kriminální věřitelé používají výhrůžky nebo násilí. Tady je třeba si uvědomit, že patologický hráč má stejná občanská práva jako kdokoliv jiný. V krajním případě neváhejte obrátit se na policii. Stud, strach a pocity viny jen nahrávají někdy až sadistickým bandám.

9. Mějte trpělivost. K patologickému hráčství náleží chtít všechno hned. K uzdravování patří postupnost, soustavnost a cílevědomost.

/Zdroj: http://www.drnespor.eu/addictcz.html/


nahoru  |  vytisknout