| Boj se závislostí

PREVENCE

Nejlepším způsobem, jak bojovat se závislostí a vyhrát nad ní, je závislosti nikdy nepodlehnout. Tento odvěký zápas není pro lidstvo žádnou novinkou, není to neblahý efekt výdobytků dnešní civilizace. S patologickými závislostmi člověk bojoval odedávna. Například alkohol je s lidstvem už více než osm tisíc let, zmínky o kouření tabáku nalezneme v Mayských kronikách z doby více než 500 let před začátkem našeho letopočtu, ovšem záznamy o kouření jiných rostlin lze vysledovat v oblasti dnešní Indie již v době několik tisíc let před naším letopočtem, žárlivost a závislost na osobách plní kroniky mnoha příběhy, prastaré touze člověka po hře, zábavě a výhrách věnujeme na tomto webu celou vlastní kapitolu – viz. Historie – Proč se hraje, a ani mnoho dalších vědecky popsaných patologických závislostí nejsou pro člověka novinkou – kleptomanie, sociální závislosti, workoholismus, nymfomanie, ...

Odedávna čelíme faktu, že život s sebou nese mnoho nástrah a my se po dlouhá staletí a tisíciletí snažíme učit těmto nástrahám a lákadlům odolat, učíme se poznat jejich podstatu nebezpečnosti a tím i lépe pochopit, jak se propadnutí v závislost co nejlépe vyhnout.

JAK TEDY NEJLÉPE ČELIT ZÁVISLOSTEM A VYVAROVAT SE JICH?

 • mít několik zájmů a koníčků, kde žádný není dominantní
 • dělit správně čas každého dne mezi práci, odpočinek (aktivní i pasivní)
 • dostatek spánku
 • umět odbourat stres – ideální je například sport, neboť při sportovních aktivitách dochází k uvolňování a produkci hormonů důležitých pro psychickou pohodu, uvolnění, „pocit štěstí“ (mezi jinými jde o endorfin, dopamin, serotonin)
 • být v kontaktu s přáteli, rodinou, nestahovat se dlouhodobě do ústraní či samoty
 • nevyhledávat riziková prostředí
 • dostatečná vzdělanost – znát rizika světa kolem nás, znát nebezpečí a úskalí užívání určitých léků a látek
 • v případě rizik u závislostí na činnostech (workoholismus, hraní her a hazardu, moderní komunikace a sociální sítě atd.) mít předem vyčleněný maximální objem času věnovaný těmto aktivitám a tyto aktivity brát vždy jen jako vedlejší, doplňkový způsob zábavy, nikdy na úkor těchto aktivit neodsunout jiné činnosti a zájmy v životě (opravdový kontakt s lidmi, sport, práce, další koníčky)
 • mít pro život vytvořen jakýsi žebříček hodnot, kde na předních místech nesmí figurovat žádná z rizikových aktivit či látek

JAK SE VYMANIT ZE ZÁVISLOSTI

Může se ovšem stát, že člověku selže některý z bodů sebekontroly, dostane se například do těžké životní situace a nějaké ze závislostí podlehne. Jak potom postupovat? Jak se závislosti zbavit a žít zase plnohodnotný život?
Léčbu ze závislosti nelze jednoduše shrnout v přesný návod, který bude zaručeně fungovat. Při boji se závislostí a jejím odstranění působí mnoho proměnných, ať už podstata závislosti samotné, její stádium u jedince, ale také fyzický a psychický stav postiženého člověka, jeho vrozené vlastnosti, rodinné a přátelské vazby atd. Je potřeba si uvědomit, že boj se závislostí se málokdy obejde bez odborné pomoci.
Existuje však jakýsi postup tří základních kroků vedoucích k možnosti se patologické závislosti úspěšně zbavit:
a) přiznat si problém, rozpoznat ho

 • první a velmi důležitý krok v léčbě závislosti
 • závislý si často tuto skutečnost sám v podvědomí uvědomuje, nechce si ale vědomě tento stav přiznat – je proto důležité naslouchat náznakům z okolí, od svých blízkých a rodiny (ne ovšem z okruhu osob vyskytujících se ve stejném rizikovém prostředí jako závislá osoba)

b) snaha změny, odbourání závislosti

 • snažit se vyvarovat situacím s návykovým jednáním
 • snažit se různorodými činnostmi vyplnit aktivně svůj volný čas
 • být pravidelně v kontaktu s lidmi, kteří jsou ochotni pomoct
 • nebát se požádat své blízké o pomoc
 • abstinovat

c) odborná pomoc

 • pokud má závislý problém abstinovat, vyhledat odbornou pomoc
 • s vyhledáním odborné pomoci neváhat, boj se závislostí člověku zjednoduší a často také zkrátí


Zdroj informací: www.drogy.net, www.adiktologie.cz


nahoru  |  vytisknout