| Členění patologických závislostí

Patologické závislosti můžeme rozčlenit podle jejich podstaty:

ZÁVISLOSTI NA LÁTKÁCH

 • jedná se o užívání látek, které způsobují psychoaktivní a fyziologické procesy v těle člověka
 • tento druh závislosti patří k nejčastějším patologickým závislostem
 • často mají destruktivní vliv nejen na život člověka a jeho psychiku, ale taktéž fyzicky ničí tělo jedince
 • patří sem závislost na nikotinu (kouření cigaret), na alkoholu, lehkých (např. marihuana) a tvrdých (např. heroin) drogách jakkoliv užívaných (inhalací, orálně či nitrožilně)
 • jejich vysoká společenská nebezpečnost spočívá ve značné toleranci společnosti k užívání mnoha opojných či omamných látek (viz. např. alkohol), snížená kontrola sebeovládání u závislého pod vlivem užití návykové látky zvyšuje rizika kriminálního chování atd.

ZÁVISLOST NA AKTIVITĚ

 • neschopnost věnovat určité aktivitě vymezený čas, případně se dané aktivitě zcela vyhnout (tedy abstinovat)
 • tato kategorie závislostí se díky moderním technologiím dynamicky rozrůstá
 • zahrnuje např.:
 • workoholismus - závislost na práci
 • kleptomanie - notorické krádeže, u nichž není motivací obohacení se, ale samotný akt krádeže
 • nakupování - velmi vysoký stupeň nebezpečnosti i díky snadno dostupným půjčkám – dochází k častému předlužení domácnosti či jednotlivců, což pak spouští impulzy k rizikům vzniku dalších závislostí – alkoholismus, gamblerství apod.
 • gamblerství - notorické hraní – hazardních her a na výherních zařízeních, ale také např. hraní PC her
 • nymfomanie - hypersexualita
 • závislost na moderních technologiích a službách - internet, sociální sítě apod. – vysoká nebezpečnost zvláště pro děti a dospívající mládež díky jejich dostupnosti, společenské přijatelnosti (mnoho rodičů bere za přirozený fakt, že jejich dítě tráví hodiny denně u PC) a faktu, že dětská psychika snáze podlehne jakékoliv patologické závislosti
 • a další

ZÁVISLOST NA OSOBĚ

 • typickým příkladem tohoto druhu závislosti je patologická žárlivost


Zdroj informací: www.drogy.net, www.adiktologie.cz,


nahoru  |  vytisknout