| DETAIL AKTUALITY

GAMBLING JE NIČIVÁ NEMOC, DÁ SE VŠAK LÉČIT


Kolín - Patologické hráčství, závislost na hře, gambling to vše jsou názvy pro velmi záludnou nemoc, o které jste jistě již slyšeli. Jde o vážnou formu závislosti, která ruinuje nejen finanční zdroje, ale především mezilidské vztahy a zdraví lidem, které postihne, devastuje jejich rodinu a okolí. Ve Středočeském kraji lze však tuto zákeřnou nemoc léčit, stačí se jen odhodlat a vyhledat pomoc.

Koncentrovat se na tento problém více do hloubky a poskytnout pomoc nejvíce zasaženým jednotlivcům a rodinám bude možné díky spolupráci organizací Prostor plus o.p.s., Magdaléna o.p.s. a Semiramis o.p.s., jejichž projekt byl podpořen v dodatečné dotaci RVKPP (alias Rady Vlády pro koordinaci protidrogové politiky) a nyní bude moci být poskytován v celém Středočeském kraji. Zmíněné organizace se dlouhodobě zabývají právě pomocí lidem se závislostí a jejich okolí, vzájemná spolupráce těchto organizací má mnohaleté kořeny.

Osoby, které pomoc nejvíce potřebují, budou pracovníci v rámci projektu vyhledávat přímo v terénu. Kontakty na pomoc bude tedy možno nalézt i přímo v hernách. Hráči pak budou moci místo házení dalších peněz do automatů raději směřovat své kroky za skutečnou pomocí. Poradit se s odborníky na toto téma je možné v kolínském K-centru v Kutnohorské ulici na nebo také v AT ambulanci, která sídlí v centru psychosociálních služeb Kolárka, pod obchodním domem Tesco.

„Protidrogová politika současně obrací svou pozornost také na jiné závislosti než na omamných látkách, což je velice důležité. Gamblerů v ulicích Kolína není málo a jejich závislost je také často spojena s trestnou činností, bolestná je obvykle pro blízké závislého člověka“ hovoří o potřebnosti projektu vedoucí kolínského K-centra Monika Zienertová.

Zdroj, foto a celý článek: svoboda.info


zpět

nahoru  |  vytisknout