| DETAIL AKTUALITY

DROGOVÝ TERAPEUT: SVÉ KLIENTY UČÍME ŽÍT TAK, ABY JE TO BAVILO


České Budějovice – Jak mohu nastoupit zpět do normálního života, když každý ví, co mám za sebou? Jak dokázat, že jsem se změnil, dokážu pevně stát na vlastních nohách a je na mě spolehnutí? Právě tyto otázky často trápí lidi, kteří se podrobují složitému a nikdy nekončícímu boji se závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech či při poruchách příjmu potravy.

Po návratu z léčení se svěřují se svými problémy terapeutům v doléčovacích centrech nebo poradnách. V Budějovicích nabízí takovou pomoc třeba Adiktologická poradna sdružení Prevent. Ta sídlí v ulici Františka Ondříčka č. 2 na Vltavě a je otevřena od pondělí do čtvrtka mezi 9. a 17. hodinou. Pátky bývají vyhrazené pro objednané klienty.

Poradna poskytuje pomoc jak závislým, tak jejich blízkým. Nabízí ambulantní léčbu závislosti a doléčování formou individuální, párové a rodinné terapie. Také testy na HIV a virové hepatitidy nebo pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby. Pokud tu budete chtít hledat pomoc, je lepší se dopředu telefonicky objednat.

Vedoucí Tomáš Brejcha řekl, že loni navštívilo poradnu 278 lidí. Převládali uživatelé pervitinu. Přibylo i lidí, kteří docházejí na toxikologické testy. Mnohdy to nemusí být z vlastní vůle, ale z nařízení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebo probační a mediační služby. Zatímco v roce 2013 uskutečnil Prevent celkem 155 testů 
u 32 lidí, loni to bylo už 353 testů u 58 osob.

„Abstinovat neznamená jenom nebrat drogy, nepít nebo nehrát, je to o tom naučit se, jak žít bez závislosti. Naučit se, s čím žít, jak řešit otázky, které normální život přináší. Třeba jak vůbec žít ve městě, kde jsem bral, hrál, pil, nebo jak žít, aby mě to bavilo," vysvětluje nelehké zapojení vyléčených klientů do běžného života vedoucí adiktologické poradny Tomáš Brejcha.

Právě pro tyto klienty vytvořila poradna podpůrné skupiny. Skupina je určená pro abstinující klienty, jeden cyklus trvá deset setkání a skupina je uzavřená. To znamená, že po celý cyklus do ní nevstoupí někdo nový. Setkání se konají za účasti terapeuta. Vstup je dobrovolný, ale pak terapeuti požadují dokončení celého cyklu.

Zdroj, foto a celý článek: denik.cz


zpět

nahoru  |  vytisknout